W trosce o Panstwa zdrowie oraz z uwagi na Zarzadzenie Pana Rektora nr R-0201-17/2020
z dnia 11.03.2020 r., dotyczace zawieszenia zajec stacjonarnych na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego,
harmonogram realizacji w Projekcie POWER ulegnie zmianie.

ZAPISZ sie na warsztaty/szkolenia, a gdy tylko sytuacja sie uspokoi, poinformujemy Cie mailowo o nowym harmonogramie warsztatów/szkolen.

POWER 3.5 dla UEK

Aktualnie prowadzone rekrutacje

Tu znajdziesz wszystkie szkolenia/warsztaty/seminaria które będą odbywały się w najbliższym czasie. Aby przejść proces rekrutacji i zapewnić sobie miejsce w grupie szkoleniowej powinieneś przejść 3 kolejne kroki:

1. Wypełnić  elektronicznie Formularz rekrutacyjny  dedykowany dla interesującego cię szkolenia oraz Bilans kompetencji. Wypełnione dokumenty prześlą się automatycznie.

2. Poczekać na maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjść do Biura Projektu we wskazanym w mailu terminie i podpisać dokumenty rekrutacyjne.

 

Jest to ostateczna forma potwierdzenia zainteresowania szkoleniem i gwarantuje miejsce na liście obecności.

Pamiętaj, że:

 • na wszystkie szkolenia liczba miejsc jest ograniczona i warto pospieszyć się z przesłaniem formularza,
 • wszystkie szkolenia są bezpłatne,
 • udział potwierdzamy certyfikatem.

Zadanie 01

Zadanie 04

Zadanie 02

Zadanie 05

Zadanie 03

Zadanie 06

Zadanie 01

EKSPERYMENT: NAUCZANIe POPRZEZ WYKORZYSTANIE metody EKSPERYMENTu SPOŁECZNego [01]

Prowadzący:
dr Tomasz Geodecki

Cel:
Wykorzystanie metody eksperymentu jako efektywnego narzędzia dydaktycznego, aby podnieść wiedzę Studentów w zakresie ekonomii.

Forma prowadzonych zajęć:
eksperyment

Harmonogram:
zgodny z planem zajęć, 20.05.2020 r.

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

Regulamin rekrutacji

 
Poznaj zasady udziału w projekcie

PRZEDMIOT: URBAN PUBLIC SPACE - GOSPODARKA PRZESTRZENNA [11]

Prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Cherkes

Formy prowadzenia zajęć:

 • wykład – 30 h
 • konwersatorium – 15 h
 • zajęcia projektowe – 30 h
 • zajęcia terenowe – 15 h

Harmonogram:

Zgodnie z planem zajęć

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

Regulamin rekrutacji

 
Poznaj zasady udziału w projekcie

Zadanie 02

Interaktywna decyzyjna gra terenowa [58]

Prowadzący:

dr Jakub Głowacki

Cel:

Studenci zdobędą kompetencje miękkie z zakresu komunikacji, wyszukiwania informacji, analityczne dot. umiejętności rozwiązywania problemów dzięki udziałowi w interaktywnej decyzyjnej grze terenowej.

Liczebność grupy: 5 osób

Ilość grup: 4

Czas trwania: 14 godzin

Harmonogram:

 • zgodny z planem zajęć udostępnionym wkrótce

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

seminarium prowadzone w systemie living lab [62]

=> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA <=
BRAK MIEJSC
NASTĘPNY NABÓR: 2021 r.

Prowadzący:

Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica,

dr Piotr Kopyciński

Cel:

Studenci zdobędą kompetencje z zakresu komunikacji, wyszukiwania informacji, analityczne dot. umiejętności rozwiązywania problemów w systemie Living Lab.

Projekt Living Lab stanowić będzie odpowiedź na potrzeby Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tematy: 

 1. omówienie problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących odnawialnych źródeł energii.
 2. Zaprojektowanie kwestionariusza ankietowego dla mieszkańców Małopolski, który ma pozwolić na zdiagnozowanie ich opinii dotyczących problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących odnawialnych źródeł energii.
 3. Konsultowanie propozycji kwestionariusza z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 4. Przeprowadzenie wywiadów ankietowych z mieszkańcami wybranych miejscowości na terenie województwa małopolskiego.
 5. Opracowanie wyników badań ankietowych.
 6. Zaproponowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Liczebność grupy: 10 osób

Ilość grup: 2

Czas trwania: 60 godzin dla SUM, 90 godzin dla studiów licencjackich

Harmonogram:

 • zgodny z planem zajęć udostępnionym wkrótce

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Warsztaty kształcące kompetencje miękkie - negocjacje [75]

Prowadzący:

 • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
 • dr Piotr Kopyciński
 • dr Jakub Głowacki
 • dr Monika Mazur-Bubak
 • dr Paweł Białynicki-Birula

Cel:

Zajęcia kształcące kompetencje miękkie w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych dzięki wykorzystaniu studiów przypadku

Liczebność grupy: min. 5 osób

Czas trwania: 15 godzin

Harmonogram: zgodny z planem zajęć. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Miejski obóz badawczy- zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej [77]

Prowadzący:

 • dr hab. Anna Karwińska, prof. UEK
 • dr inż. arch. Dorota Jopek
 • dr Michał Kudłacz

Liczebność grupy: maksymalnie 20 osób

Czas trwania: listopad 2020 – czerwiec 2021

Harmonogram: 48 h zajęć zdalnych, wyjątek stanowi moduł III część realizacji badań – zajęcia terenowe – 72 h

Tematy: Moduły realizowane będą w trybie zdalnym:

Moduł I – konwersatoria: Miasto jako przedmiot badań socjologii – prof. dr hab. Anna Karwińska, Miasto jako przedmiot badań planowania urbanistyki – dr inż. arch. Dorota Jopek oraz Miasto jako przedmiot badan polityk publicznych – dr Michał Kudłacz. Oraz  warsztaty podsumowujące.

Łączny wymiar godzin to 8 h (konwersatoria (6 h), warsztaty (2 h).

Moduł II – Badania miejskie – metodologia, obejmuje konwersatoria i warsztaty dotyczące metod i narzędzi badawczych. Tematy planowanych zajęć: Swoistość badań społecznych, Zagadnienia etyczne, Ogólny przebieg procesu badawczego, Koncepcja badań. Problem badawczy, pytania i hipotezy badawcze. Metody i techniki badawcze. Prezentacja koncepcji badania empirycznego. Konstruowanie narzędzi badawczych. Analiza i interpretacja danych. Zakończeniem modułu będą warsztaty podsumowujące.

Łączny wymiar godzin to 32 h (konwersatoria (14 h), warsztaty (18 h).

Moduł III będzie realizacją projektu badawczego pt.: Pole grawitacyjne Krakowa w kontekście rozwoju gospodarczego gminy Dobra. Projekt obejmuje część teoretyczną w ramach której zostanie zrealizowanych 6h konwersatorium: Specyfika relacji metropolia-otoczenie regionalne, Wykorzystanie modelu grawitacji w analizach społeczno-ekonomicznych, Dualizm oddziaływania metropolii na otoczenie regionalne – ujęcie teoretyczne. Druga część projektu to warsztaty zrealizowane w Krakowie oraz na terenie Gminy Dobra (zajęcia terenowe)

Koordynatorem tego Modułu III jest dr Michał Kudłacz, który poprowadzi zajęcia z zaproszonymi ekspertami.

Łączny wymiar godzin to 80 h (konwersatoria (8 h), warsztaty (72 h).

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Warsztaty on-line z kompetencji poznawczych i społecznych [80]

Prowadzący:

 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • dr Katarzyna Kwarcińska

Cel:

Warsztaty kształcące kompetencje poznawcze i społeczne prowadzone zdalnie na platformie moodle za pomocą interaktywnych zadań.

Liczebność grupy: 8-10 osób

Czas trwania: 30 godzin

Harmonogram: planowane rozpoczęcie warsztatów listopad 2020

Tematy: Moduły realizowane będą w trybie zdalnym:

 

 • Moduł I – Krytyczne myślenie 6h (3+3) – dr Katarzyna Kwarcińska
 • Moduł II – Trening twórczości i Design Thinking 7h (4+3) – dr Katarzyna Kwarcińska
 • Moduł III – Praca zespołowa 6h (3+3) – dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Moduł IV – Gry i zachowania społeczne 7h (4+3) – dr Katarzyna Kwarcińska
 • Moduł V – Gra podsumowująca 4h (4) – dr Ewa Cierniak-Szóstak

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Warsztaty: Analiza danych w systemach IoT [87]

Prowadzący:

dr Paweł Wołoszyn, mgr Przemysław Płyś

Cel:

Dostosowanie wiedzy studentów do potrzeb i oczekiwań pracodawców, przemian społeczno-gospodarczych wynikających z rozwoju technologicznego i zaobserwowanych trendów w branży IT i przemyśle.

Tematy:

 1. Praktyczne wprowadzenie do elektroniki 5h
 2. Podstawy elektroniki cyfrowej 5h
 3. Programowanie mikrokontrolerów 5h
 4. Sensory i mechanizmy wykonawcze 5h
 5. Obsługa komunikacji sieciowej 5h
 6. Platformy rejestracji danych 5h
 7. Możliwości inteligentnej analizy danych 5h
 8. Projekt końcowy 5h

Liczebność grupy: 10 osób

Ilość grup: 1

Czas trwania: 40 godzin

Harmonogram:

 • 03.04.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 03.04.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 17.04.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 24.04.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 08.05.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 15.05.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 22.05.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 29.05.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka
 • 05.06.2020 r. (piątek), 15:00-19:15,  sala seminaryjna 425, Biblioteka

WARSZTATY: Nowoczesne metody zarządzania produkcją [92]

Prowadzący:

dr Dariusz Firszt

Cel:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami produkcji (w szczególności Lean Production).
Podniesienie kompetencji zawodowych.

Tematy: 

 1. Ewolucja organizacji systemów produkcyjnych – 2h
 2. Narzędzia oceny procesów produkcyjnych – 2h
 3. Przegląd współczesnych metod zarządzania produkcją – 2h
 4. Koncepcja Lean Production w teorii – 4h
 5. Restrukturyzacja procesów produkcyjnych – 2h

Liczebność grupy: 10 osób

Czas trwania: 12 godzin

Harmonogram:

 • piątek 24 stycznia, 13.15-16.30, sala O, Ustronie
 • wtorek 28 stycznia, 15.00 -18.15, sala L, Ustronie
 • piątek 31 stycznia, 13.15 -16.30, sala O, Ustronie

Warsztaty: Jak być przedsiębiorczym [97]

Prowadzący:

dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK

Cel:

Uczestnicy zapoznają się z problematyką zakładania i funkcjonowania własnej firmy. Poznają cechy i obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również przydatne zagadnienia formalne. Osoby uczestniczące w warsztatach prześledzą drogę zakładania działalności – od pomysłu, poprzez biznesplan, aktywność marketingową, aż do uwarunkowań skutecznego rozwoju własnego biznesu.

Tematy: 

 1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem i działalnością gospodarczą 2h
 2. Istota przedsiębiorczości oraz cechy osoby przedsiębiorczej 2h
 3. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 3h
 4. Kreatywne myślenie – poszukiwanie pomysłów na własny biznes 2h
 5. Marketingowe aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej 1h
 6. Tworzenie biznes planu 2h

Liczebność grupy: 10 osób

Ilość grup: 1

Czas trwania: 12 godzin

Harmonogram:

 • 20.04.2020 r. (poniedziałek), godz.16:45-20:00, sala nr 8 Budynek Główny
 • 27.04.2020 r. (poniedziałek), godz.16:45-20:00, sala nr 8 Budynek Główny
 • 04.05.2020 r. (poniedziałek), godz.16:45-20:00, sala nr 8 Budynek Główny

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Warsztaty: Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w doskonaleniu i opracowywaniu nowych produktów [98]

Prowadzący:

dr Paweł Turek

Cel:

Studenci nauczą się planować eksperymenty z  analizy sensorycznej oraz interpretować uzyskane wyniki. Otrzymają wiedzę z zakresu metodologii analizy sensorycznej właściwą do prowadzenia badań w opracowaniu innowacyjnych produktów i doskonaleniu produktów już będących na rynku.  Poznają sposoby badania preferencji konsumenckich oraz specyfikę sensorycznych badań konsumenckich w raz z interpretacją danych z wykorzystaniem programu Statistica. W trakcie szkolenie wykorzystane zostanie nauczanie problemowe. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych wraz z umiejętnością interpretacji danych w programie komputerowym.

Tematy: 

 1. Metodologia oznaczeń analizy sensorycznej – 4h
 2. Sposoby badania preferencji/akceptacji i pożądalności produktów przez konsumentów – 4h
 3. Analiza i interpretacja wyników oznaczeń konsumenckich – 4h

Liczebność grupy: 10 osób

Ilość grup: 1

Czas trwania: 12 godzin

Harmonogram:

 • 23.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 13-16, Sala analizy sensorycznej, ul. Sienkiewicza 4, Kraków
 • 30.03.2020 r. (poniedziałek), godz. 13-16, Sala analizy sensorycznej, ul. Sienkiewicza 4, Kraków
 • 06.04.2020 r. (poniedziałek), godz. 13-16, Sala analizy sensorycznej, ul. Sienkiewicza 4, Kraków

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

BILANS KOMPETENCJI

Następnie wypełnij bilans kompetencji

Regulamin rekrutacji

Poznaj zasady udziału w projekcie

Zadanie 03

STAŻE PŁATNE – INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM [127]

=> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA <=
BRAK MIEJSC
NASTĘPNY NABÓR: MAJ – CZERWIEC 2021

Dla kogo:

 • Kierunek Towaroznawstwo,
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

Cel staży:

 • zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych,
 • poznanie własnych preferencji zawodowych,
 • możliwość weryfikacji teorii i wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką biznesową,
 • budowanie sieci kontaktów zawodowych,
 • otrzymanie wynagrodzenia,
 • możliwość zdobycia stałego zatrudnienia.

Pozostałe Korzyści, Oczekiwania oraz Obowiązki znajdują się w programie stażowym.

Czas trwania stażu:

Staż trwa łącznie 120 h i realizowany jest przez okres 4-6 tygodni w okresie od września do grudnia 2020 r.

Przebieg rekrutacji i stażu:

KROK 1: Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą programu stażowego:

Jeżeli, jesteś zainteresowany(a) programem stażowym, na wstępie zapraszamy do
zapoznania się z regulaminem stażu oraz regulaminem rekrutacji umieszczonymi poniżej.

KROK 2: Rekrutacja

etap 1: Przed przystąpieniem do programu wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w przycisku poniżej,

etap 2: Wybierz pracodawcę z prezentowanej listy i podaj tę informację przy pierwszym kontakcie z Biurem Projektu,

Nazwa pracodawcy Liczba miejsc Lokalizacja
Halagarda 2 Kraków
ArcelorMittal 5 Kraków lub Bytom
Luqam 3 Kraków
WIJHARS (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych) 9 Kraków
Instytut Przemysłu Skórzanego 3 Kraków
Grupa Azoty S.A. 8 Tarnów


etap 3:
Poczekaj na Wyniki rekrutacji,

etap 4: Podpisz w Biurze Projektu umowę stażową i dokumenty rekrutacyjne.

KROK 3: Staż

 

 • przed podjęciem stażu, wraz z pracodawcą, ustalany jest indywidualny program stażu
  (IPS), określający zakres zadań i harmonogram,
 • wypłaty stypendium stażowego następują po zakończonym miesiącu stażu, po złożeniu wymaganych dokumentów podsumowujących przebieg stażu,
 • na koniec stażu stażysta składa raport końcowy zawierający opinię pracodawcy oraz
  wystawiane jest Zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • stażysta może starać się o zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdów.

UMOWA STAŻOWA

Do wglądu

REGULAMIN STAŻU

Do wglądu

Staże płatne - STUDENCI UEK ostatnich 4 semestrów [130]

 => REKRUTACJA TRWA DO 30.09.2020 r. <=

Cel staży:

 • zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych,
 • poznanie własnych preferencji zawodowych,
 • możliwość weryfikacji teorii i wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką biznesową,
 • budowanie sieci kontaktów zawodowych,
 • otrzymanie wynagrodzenia,
 • możliwość zdobycia stałego zatrudnienia.

Pozostałe Korzyści, Oczekiwania oraz Obowiązki znajdują się w programie stażowym.

Czas trwania stażu:

Staż trwa 3 kolejne miesiące (łącznie 360 h), w okresie 10.2020 r. – 01.2021 r.
W ramach stażu prowadzona jest karta czasu pracy.

Przebieg stażu:

KROK 1: Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą programu stażowego:

Jeżeli, jesteś zainteresowany(a) programem stażowym, na wstępie zapraszamy do
zapoznania się z Regulaminem stażu oraz Regulaminem rekrutacji.

KROK 2: Rekrutacja

etap 1: Przed przystąpieniem do programu wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z
pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (Regulamin i załączniki regulaminu),

etap 2: Wybór pracodawcy:

Nazwa pracodawcy Liczba miejsc Lokalizacja
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 5 Kraków i jednostki terenowe (Tarnów, Nowy Sącz)
Ministerstwo Finansów 5 Warszawa
HELLMANN 3 Kraków
ABB 4 Kraków
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 5 Kraków
Phinance S.A 10 Kraków
Valeo 5 Chrzanów
Random Forest 3-5 Kraków
Biuro Rachunkowe Coratium sp. z o. o. 2-3 Kraków

etap 3: Wyniki rekrutacji,

etap 4: Podpisanie umowy stażowej (Umowa i załączniki umowy)

KROK 3: Staż

 

 • przed podjęciem stażu, wraz z pracodawcą, ustalany jest indywidualny program stażu
  (IPS), określający zakres zadań i harmonogram,
 • wypłaty stypendium stażowego następują co miesiąc po złożeniu wymaganych
  dokumentów podsumowujących przebieg stażu w danym miesiącu,
 • na koniec stażu stażysta składa raport końcowy zawierający opinię pracodawcy oraz
  wystawiane jest Zaświadczenie o odbyciu stażu

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ na STAŻ!

UMOWA STAŻOWA

 
Do wglądu

REGULAMIN STAŻU

Do wglądu

Zadanie 04

Szkolenie z zakresu tutoringu [133]

Prowadzący:

Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Joanna Krzywkowska

Cel:

Nabycie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji do przygotowania tutoriali przez pracowników dydaktycznych UEK, którzy planują prowadzić zajęcia dydaktczne w ramach WISE (Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej).

Liczebność grupy: do 18 osób

Ilość grup: 3

Czas trwania: 64 godziny

Harmonogram:

HARMONOGRAM TUTORING I EDYCJA

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
BRAK WOLNYCH MIEJSC

DATA STACJONARNIE ON-LINE PROGRAM
1 2020-09-24 8:30-15:00 Teoretyczne podstawy tutoringu – 4 h
Kodeks etyczny i postawa tutora – 4 h
2020-09-25 8:30-15:00 Profil kluczowych kompetencji tutora – 6 h
Relacje tutoringowe – 2 h
2 2020-10-08 8:30-15:00 Relacje tutoringowe – 4 h
Organizacja i przebieg procesu tutoringu – 4 h
2020-10-09 8:30-15:00 Metody i formy pracy tutoringowej – 8 h
3 2020-10-15 8:30-15:00 Diagnozowanie w tutoringu – 8 h
2020-10-16 8:30-15:00 Trening umiejętności tutoringowych – 8 h
4 2020-10-22 8:30-15:00 Trening umiejętności tutoringowych – 8 h
2020-10-23 8:30-15:00 Przywództwo edukacyjne – wdrażanie tutoringu – 8h

 

HARMONOGRAM TUTORING II EDYCJA REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
BRAK WOLNYCH MIEJSC
DATA STACJONARNIE ON-LINE PROGRAM
1 2020-11-19 8:30-15:00 Teoretyczne podstawy tutoringu – 4 h
Kodeks etyczny i postawa tutora – 4 h
2020-11-20 8:30-15:00 Profil kluczowych kompetencji tutora – 6 h
Relacje tutoringowe – 2 h
2 2020-11-26 8:30-15:00 Relacje tutoringowe – 4 h
Organizacja i przebieg procesu tutoringu – 4 h
2020-11-27 8:30-15:00 Metody i formy pracy tutoringowej – 8 h
3 2020-12-03 8:30-15:00 Diagnozowanie w tutoringu – 8 h
2020-12-04 8:30-15:00 Trening umiejętności tutoringowych – 8 h
4 2020-12-10 8:30-15:00 Trening umiejętności tutoringowych – 8 h
2020-12-11 8:30-15:00 Przywództwo edukacyjne – wdrażanie tutoringu – 8h

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

Następnie pobierz i uzupełnij skierowanie

Regulamin rekrutacji

 Poznaj zasady udziału w projekcie

Szkolenia z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej

Prowadzący:

Cambridge School of English

Cel:

Podniesienie kompetencji językowych kadry dydaktycznej UEK w zakresie języka angielskiego w ekonomii i naukach społecznych.

Termin naboru:

I tura – do 30.06.2020 r. (wypełnienie formularza online i złożenie podpisanego wniosku o delegowanie w biurze projektu)
II tura – do 15.07.2020 r. (wypełnienie formularza online i złożenie podpisanego wniosku o delegowanie w biurze projektu)

SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU ZARZĄDZANIA [144]

Opis: Indywidualne szkolenie językowe (konwersacje) z zakresu języka angielskiego w ekonomii i naukach społecznych.

Ilość miejsc: 20

Czas trwania: 80 godzin szkoleniowych

Harmonogram: ustalany indywidualnie z kursantem

SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WRAZ Z EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM
DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ [134]

Opis: Grupowe szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego. Szkolenie zakończy sie egzaminem certyfikującym.

Ilość grup: 4

Ilość osób w grupie: 5

Czas trwania: 30 godzin szkoleniowych / grupa

Harmonogram: piątek 10:00-11:30

Forma szkolenia: zdalne

Poziom:
1 grupa na poziomie B1 (5 osób)
1 grupa na poziomie B2 (5 osób)

Rekrutacja:
25.09.2020 – nadsyłanie zgłoszeń
02.10.2020 – podpisanie dokumentów i złożenie Wniosków o delegowanie
23.10.2020 – rozpoczęcie szkolenia

SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO [142]

Opis: Szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego, przygotowujące do certyfikatu.

Ilość grup: 1

Ilość osób w grupie: 2

Czas trwania: 90 godzin szkoleniowych / grupa

Harmonogram: ustalany indywidualnie

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

Następnie pobierz i uzupełnij skierowanie

Regulamin rekrutacji

 Poznaj zasady udziału w projekcie

Zadanie 05

Szkolenia z języka angielskiego dla kadry administracyjnej

Prowadzący:

Cambridge School of English

Cel:

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego kadry administracyjnej i pracowników pełniących funkcje administracyjne, organizacyjne i zarządcze na UEK.

Termin naboru:

I tura – do 30.06.2020 r. (wypełnienie formularza online i złożenie podpisanego wniosku o delegowanie w biurze projektu)
II tura – do 15.07.2020 r. (wypełnienie formularza online i złożenie podpisanego wniosku o delegowanie w biurze projektu)

SZKOLENIA Z JĘZYKA OBCEGO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I KIEROWNICZEJ INSTYTUTU NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM [196]

Opis: Indywidualne szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego w ekonomii i naukach społecznych. 

Ilość miejsc: 4

Czas trwania: 180 godzin szkoleniowych

Harmonogram: ustalany indywidualnie z kursantem

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ DZIAŁU TRANSFERU WIEDZY I PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH [198]

Opis: Indywidualne szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego.

Ilość miejsc: 7

Czas trwania: 166 godzin szkoleniowych

Harmonogram: ustalany indywidualnie z kursantem

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ [200]
=> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA <=

Opis: Grupowe szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego.

Liczba miejsc: 40 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Ilość grup: 8

Ilość osób w grupie: 5

Czas trwania: 349 godzin szkoleniowych (6 semestrów) / grupa

Harmonogram: 3 godziny szkoleniowe w tygodniu (2+1), w przedziale godzin 7.00-15.00

SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ADMINISTRACYJNE W INSTYTUCIE FINANSÓW [206]

Opis: Grupowe szkolenie językowe z zakresu języka angielskiego.

Liczba miejsc: 24

Ilość grup: 3

Ilość osób w grupie: 8

Czas trwania: 124 godziny szkoleniowe (2 semestry) / grupa

Harmonogram: 2 x 2 godziny szkoleniowe w tygodniu, godziny późnopopołudniowe

Grupa 1: pażdziernik 2020 – czerwiec 2021,

Grupa 2: październik 2021 – czerwiec 2022,

Grupa 3: październik 2022 – czerwiec 2023

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

Następnie pobierz i uzupełnij skierowanie

Regulamin rekrutacji

 Poznaj zasady udziału w projekcie

SZKOLENIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ [201]

Prowadzący:

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka.

Lektor: Świętosław Jankowski

Cel:

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego dla średniej kadry zarządzającej UEK.

Liczba uczestników: 2 osoby

Termin rekrutacji:

I tura – do 26.10.2020 r. (wypełnienie formularza online i złożenie podpisanego wniosku o delegowanie w biurze projektu lub przesłanie podpisanego skanu na adres: power@uek.krakow.pl)

Formularz Rekrutacyjny

ZAPISZ SIĘ do projektu już dziś !

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

Następnie pobierz i uzupełnij skierowanie

Regulamin rekrutacji

 Poznaj zasady udziału w projekcie

Szkolenie z Obsługi programów pakietu MS Office [202]

Prowadzący:

dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz,
dr Janusz Stal,
dr hab. Dariusz Put,
mgr Katarzyna Wójcik

Cel:

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród pracowników średniej kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Planowane kursy realizowane będą na podstawowym poziomie.
Umiejętności korzystania z dostępnego oprogramowania pozwoli na zwiększenie efektywności pracy oraz zapewni odpowiedni jej poziom.
Stworzy również możliwość zaangażowania w inne dodatkowe prace.

Tematy: 

 • Arkusz kalkulacyjny – praca z aplikacją, zarządzanie arkuszami, komórki, formatowanie, formuły i funkcje, wykresy, zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, narzędzia, danych, ustawienie arkusza, tabele przestawne – 30 h,
 • Przetwarzanie tekstu – praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków – 15 h,
 • Bazy danych – podstawy baz danych, projektowanie i implementacja tabel, relacje: projektowanie i implementacja baz danych, zapytania, formularze, raporty, import i eksport danych – 20 h,
 • Współpraca online – dokumenty online, aplikacje biurowe online, komunikacja w Internecie – 15 h

Liczebność grupy: 7-8 osób

Ilość grup: 2

Czas trwania: 80 godzin

Harmonogram:

13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 16.10, 23.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12